Publicatie de profil

Eveniment editorial

         

În peisajul destul de arid al literaturii noastre cinegetice de specialitate, orice contribuție serioasă și utilă se cuvine remarcată. În curând, ce interesați de acest domeniu vor avea prilejul să se inițieze sau să-și aprofundeze cunoștințele despre vânat și vânătoare studiind o amplă lucrare de sinteză, bine sistematizată și bogat ilustrată, elaborată de Dr. Gabriel Dănilă, Dr. Gabriel Cheroiu și Dr. Nicolae Goicea, tipărită în condiții remarcabile, sub egida Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Ca activitate umană, vânătoarea a apărut în zorii civilizației, ca o necesitate, cuprinzând două laturi principale: apărarea omului ca individ și a grupurilor umane în fața animalelor sălbatice pe de o parte, și dobândirea unei resurse de hrană nutritiv superioară pe de altă parte.

Epoca actuală de dezvoltare a societății, în mare parte, a eliberat comunitățile umane de necesitatea practicării vânătorii în scopul dobândirii de resurse de hrană.

Activitatea de vânătoare se desfășoară ca activitate recreativ-instructivă în mijlocul naturii, de către un număr semnificativ de oameni, care o percep instinctiv sau o agreează prin tradiție.

Restrângerea mediului natural favorabil dezvoltării faunei sălbatice prin despăduriri, agricultură, construcții și dezvoltarea infrastructurii societății, a schimbat în mod fundamental premisele activității de vânătoare.

Vânatul reprezintă o resursă regenerabilă, iar sporul anual poate și trebuie folosit judicios pentru beneficiul comunităților. Rolul principal al managementului cinegetic este acela de a permite obţinerea, în folosul societăţii, a unui maxim de efecte favorabile, prin punerea în valoare a populaţiilor speciilor de animale sălbatice care fac obiectul vânătorii, în conformitate cu prevederile legale (legi, regulamente, norme, instrucțiuni etc.).

Această realitate implică necesitatea fundamentării gestiunii speciilor de interes cinegetic pe cunoştinţe bio-ecologice şi economice cât mai temeinice şi mai cuprinzătoare.

Numai o cunoaştere aprofundată a aspectelor mai sus menţionate poate să conducă, în timp, la o valorificare eficientă şi cu continuitate a populaţiilor speciilor de interes vânătoresc, în condiții de armonizare a intereselor gestiunii respective, cu interesele ramurilor de bază ale culturii solului: agricultura şi silvicultura.

Lucrarea NOȚIUNI DE CINEGETICĂ oferă informațiile esențiale privitoare la acest domeniu complex, delicat, controversat astăzi, dar atât de fascinant, vânătoarea.

Share This:

About Administrator