PUȘTILE NOASTRE (I)

PUȘTILE NOASTRE (I)

 

Odinioară, vânătorul de pe meleaguri mioritice obișnuia să mărturisească, ori de câte ori avea ocazia, că și-a iubit pe lumea asta „calul, pușca și nevasta”. La senectute, își amintea cu nostalgie de vremurile când „pușca și cureaua lată” (cartușiera, adică) îi erau etalon al tăriei de vârtute. Chiar dacă, astăzi, atât termenii ecuațiilor sus-menționate, cât și ordinea lor printre preferințele confraților au suferit unele modificări, singurul element de stabilitate și continuitate a rămas pușca.

Deși, în timp, armele de vânătoare au avut parte de modificări, ameliorări și adaosuri menite se le facă mai performante și mai aspectuoase, structura și principiul lor de funcționare au rămas neschimbate. De aceea, nu întâmplător, puști bine întreținute, fabricate cu un secol în urmă, se pot achita de misiunea lor în mod onorabil și astăzi. În plus, ele capătă și o aură de obiect istoric sau de artă, încă funcțional.

Cum vânătoarea, ca fior atavic, incumbă o mare doză de tradiționalism, continuă să existe și vechi case de manufactură care își susțin titlul de noblețe prin producerea de arme în serii mici, la prețuri inaccesibile muritorului de rând. De pildă, firmele englezești „Purdey” și „Holland & Holland” sunt prezente pe cele dintâi file ale cataloagelor de profil din întreaga lume, cu oferte de arme personalizate atât din punct de vedere biometric, cât și prin individualizare cu monograma viitorului proprietar, cu gravuri și intarsii, toate prin adaos de metale prețioase, ivoriu sau corn de bivol sălbatic, operațiuni executate manual. Pușca, singură sau cu pereche absolut identică, se livrează la un an de la deschiderea comenzii, ca urmare a operațiunilor laborioase care îi vor da identitate, la prețuri din șase cifre, în monedă serioasă.

Am avut prilejul să țin în mâini câte un astfel de exemplar simandicos, ambele cu valoarea adăugată a istoriei și biografiei celor ce le deținuseră (Nicolae Ceaușescu și Titus Popovici). În afara calității de veritabile obiecte de artă și a faptul că aparținuseră și fuseseră utilizate de „somnități” (vorba aceluiași Titus Popovici), nu consider că aveau niciun fel de ascendent, ca eficiență, asupra popularului meu „IJ-Baikal”, cumpărat în vaselină și cutie de carton de la magazinul bucureștean specializat din Calea Moșilor, în 1982, cu prețul salariului meu pe o lună. Precum cosorul lui Moceanu, evocat antologic de Marin Preda în ultimul său roman, toate erau alcătuite dintr-o parte fieroasă și una lemnoasă (mai nou, lemnul poate fi înlocuit, pentru moderniști, cu diverse materiale plastice).

Fie pușca oricât de scumpă, depinde cât îți îngăduie zeițele Diana și Fortuna să-i pui în valoare potențialul, fiindcă vânătoarea are în ea, indiscutabil, și ceva metafizic. Orice armă, cu blazon aristocratic sau cu simpla ștanță a unei fabrici de serie, poate rata lamentabil sau poate stârni, în egală măsură, admirația companionilor. Depinde numai de mâna în care se află și de bioritm (al vânătorului și al vânatului). Nici la poligon, aceeași pușcă nu evoluează întotdeauna la fel…

Nu numai în tagma noastră, parcursul fiecăruia ar trebui să aibă un curs ascendent, de la simplu la sofisticat, de la cantitate la calitate. La paleta largă a sălbăticiunilor de pe aceste meleaguri, firesc ar fi ca novicele se pornească pe drumul consacrării cu o armă cu țevi lise, adică netede, destinată tirului cu alice sau cu proiectil unic, pentru distanțe relativ mici. Abia apoi, odată cu trecerea timpului, ar urma arma cu țeavă ghintuită, pentru glonț, îndreptată către vietăți de „calibru mare”, ceea ce presupune experiență, năzuințe și responsabilități sporite, ca o încununare a biografiei cinegetice și a palmaresului fiecăruia.

Cunosc destui camarazi stimabili, deja cărunți, care au rămas fideli unei singure puști, și aceea cu țevi lise, fiindcă i-a pasionat dintotdeauna vânatul mic și nu au simțit niciodată nevoia achiziționării unei carabine.

Despre tipuri de arme, calibre și muniții, rămâne să vorbim în episoadele viitoare.

Gabriel CHEROIU

Share This:

About Administrator