PUȘTILE NOASTRE (V)

PUȘTILE NOASTRE (V)

Arme de vânătoare combinate

       Vorbind despre carabine în comentariul anterior, m-am referit în final și la armele de vânătoare combinate, subiect care merită a fi tratat în manieră de sine stătătoare, dată fiind importanța lui în peisajul armurăriei de factură cinegetică. Ele sunt, fără excepție, basculante, adică „se frâng”.

În eșalonul puștilor noastre combinate, cea dintâi în topul preferințelor este mixta, alcătuită îndeobște prin suprapunerea a două țevi, dintre care una lisă și una ghintuită. Există și variante cu țevi alăturate, adică dispuse în plan orizontal. Avantajele acestui fel de armă sunt multiple: nu cu mult mai grea decât suratele ei cu țevi lise și decât o carabină, ea însumează calitățile amândurora, putând arunca atât un snop de alice sau un proiectil unic de tip Brenneke, Sauvestre, Ideal ori bilă crestată, cât și, ca lovitură alternativă prin țeava ghintuită, un glonț, de obicei de mare putere.

Mixta este preferată în zonele colinare și de munte, unde balanța faunistică înclină către vânatul de talie mare și unde distanța de tragere e considerabil sporită. Odată cu creșterea altitudinii, scade și șansa de a întâlni vietăți de interes cinegetic de „calibru” mic, astfel că alicele sunt arareori utilizate aici. Singură vulpea, animal întâlnit aproape pretutindeni, justifică omniprezența țevii lise în acest ansamblu. Pentru distanțe reduse, proiectilul unic tras din țeava neghintuită se pretează, de asemenea, și la doborârea mistrețului din standuri fără câmp larg de vedere.

Țeava ghintuită a mixtei reprezintă elementul forte în doborârea vânatului mare. Spectrul larg de calibre îi permite acoperirea întregului nostru evantai faunistic, de la căprior până la urs.

Un alt tip de armă de vânătoare combinată este drillingul, alcătuit dintr-o juxtapusă cu țevi lise căreia i s-a fixat și o a treia țeavă, ghintuită, dedesubt sau deasupra. El poate fi format și din două țevi ghintuite alăturate, sub care este plasată țeava lisă, sau din două țevi lise suprapuse și o a treia ghintuită, atașată asimetric pe flanc. În acest caz, mixta inițială este considerabil îmbogățită ca potențial, dar sporește și în greutate, ceea ce nu e de neluat în seamă pe timpul urcușurilor lungi, mai ales în privința utilizatorilor vârstnici. Ca o curiozitate, trebuie remarcat și faptul că există și variante de drilling cu trei țevi lise sau cu tot atâtea ghintuite.

Superiorul vierling – vier (se citește „fir”) = patru, în limba germană – reprezintă un mic arsenal la purtător, de vreme ce comprimă în continuarea aceluiași pat o pereche de țevi lise și una de țevi ghintuite, așezate în cruce, primele dispuse alăturat, iar cele din urmă amplasate simetric, pe verticală. Cea superioară e de calibru mare, iar corespondenta ei de dedesubt se înscrie în gama mediu-mic, cu adresabilitate către vânatul de talie corespunzătoare.

Tot ansamblul este robust, stabil și greu, conceput pentru partide de vânătoare în terenuri cu evidentă diversitate faunistică, îndeosebi în zonele înalte. Faptul că și țevile lise, de calibru similar, se pretează la utilizarea de proiectile unice, însă la distanțe mici, predestinează vierlingul vânătorilor „de elită”. De aici, și raritatea acestui tip de armă, considerată un rafinament al armurăriei cu destinație cinegetică, bineînțeles tot de sorginte germanică, în sistem manufacturier, ceea ce se reflectă în mărimea prețului. Produsele de clasă continuă să fie inscripționate cu însemnele de noblețe ale caselor Krieghoff, Heym, Merkel, Sauer & Sohn, Streitmeier, pentru a aminti doar câteva dintre ele.

Am avut prilejul să țin în mâini câteva exemplare de arme din această familie: într-adevăr, sunt adevărate bijuterii, plăcute ochiului și făurite pentru a fi eficiente cale de mai multe generații. Totul însă, repet, este reflectat în preț. Există puști infinit mai ieftine, de care te poți folosi cu satisfacții sensibil egale. Prin analogie, aș spune că o pagină antologică de literatură artistică ori un calcul savant în domeniul științelor, demne de premiul Nobel, pot fi transpuse pe hârtie atât cu un stilou „made in China” de duzină, cât și cu un Shaeffer sau cu un Mont Blanc. Oricum, întotdeauna ștaiful se plătește,,,

Gabriel CHEROIU

 

 

Share This:

About Administrator