Stiri Update Vanatoare

Comisia de atribuire a dreptului de gestionare a faunei din cuprinsul fondurilor cinegetice, constituită prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, cu modificările şi completările ulterioare,
întrunită în perioada 09 – 27 mai 2011 pentru a analiza dosarele depuse pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice care au făcut obiectul Anunţului publicat de MMP în data de 18 aprilie 2011, în cotidianul Adevărul, pe site-ul www.mmediu.ro şi la sediile inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin (1) lit a) din regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1221/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a constatat următoarele:
I. Au fost depuse la sediul MMP – Direcţia Generală Păduri, în termenul legal, respectiv perioada 19 aprilie 2011 – 08 mai 2011, dosare pentru atribuirea directă a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice, conform evidenţei prezentate în anexa nr. 1A la prezentul proces verbal;
II. Au fost depuse la sediul MMP – Direcţia Generală Păduri, notificări şi sesizări adresate comisiei de atribuire, precum şi rezultatele verificării acestora de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, conform evidenţei prezentate în anexa nr. 1B la prezentul proces verbal.
Analizând conţinutul dosarelor depuse de către solicitanţii prevăzuţi în anexa nr. 1A, în vederea stabilirii modului în care aceştia fac dovada îndeplinirii cumulative a condiţiilor de atribuire prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, si de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1221/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele menţionate în anexa nr. 1B la prezentul proces verbal,
comisia a constatat următoarele :
1. se face dovada îndeplinirii condiţiilor pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul a 166 fonduri cinegetice, potrivit situaţiei detaliate prezentate in anexa nr. 2A la prezentul proces verbal;
2. nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul a 27 fonduri cinegetice, potrivit situaţiei detaliate prezentate în anexa nr. 2B la prezentul proces verbal.
Rezultatele analizei dosarelor pot fi contestate potrivit art. 9 alin (4) din
regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1221/2010, cu modificările şi completările
ulterioare
Prezentul proces-verbal a fost redactat în două exemplare.

Anunţul nr. 224110 din 20.05.2011 privind demararea procedurii de atribuire directă a 436 fonduri cinegetice pentru învăţământ şi cercetare

Denumirea, tarifele de atribuire şi datele tehnice pentru cele 436 fonduri cinegetice din învăţământ şi cercetare

Referatul şi rezultatele finale cu situaţia atribuirii dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vânătoare

FONDURILE CINEGETICE PENTRU CARE SE FACE DOVADA ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR PENTRU ATRIBUIREA DREPTULUI DE GESTIONARE A FAUNEI CINEGETICE

FONDURILE CINEGETICE PENTRU CARE NU SE FACE DOVADA ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR
PENTRU ATRIBUIREA DREPTULUI DE GESTIONARE A FAUNEI CINEGETICE

Atribuire directa fonduri 2011, Gestionari Consacrati, contestatii, analiza contestatiilor, cote de recolta 2011, ministerul mediului- paduri si vanatoare,analiza contestatiilor, informatii complete la :

http://www.mmediu.ro/paduri/vanatoare.htm

Share This:

About Administrator