FORUM VÂNĂTORESC LA ALBA

FORUM VÂNĂTORESC LA ALBA

Deteriorarea climatului cinegetic din România a ajuns la un punct critic de acutizare. Impasul legislativ, instituțional și de imagine reclamă o reformă grabnică și de substanță. Criza trebuie depășită prin măsuri radicale, nicidecum prin simplă cosmetizare, cum s-a procedat până acum, iar ascunderea gunoiului sub preș nu este o soluție. Deceniile de inerție se răzbună, legea fiind confuză, cârpită în mod repetat, iar statutul vânătorului incert. Această fundătură a convenit atât funcționarilor corupți, cât și sistemului de organizare revolut, de factură feudală. Statul trebuie să-și ia în serios rolul de administrator al fondului cinegetic național, prin toate pârghiile pe care le deține.
Lista imperativelor este lungă, începând cu „legarea de glie” a vânătorului român, precum a iobagilor de odinioară, constituționalul drept la liberă asociere ajungând obligație, și terminând cu aberanta interzicere recentă a vânării păsărilor, excepție făcând fazanul și potârnichea, sau cu defectuoasa gestionare a populației de urs brun, toate în contrast cu tabloul celorlalte țări din Uniunea Europeană, ca să nu pomenim și de restul lumii civilizate. Concesiile făcute unor liliputane organizații neguvernamentale de amatori riscă să ne cantoneze în registrul minor al gestionării și conservării resurselor naturale regenerabile. Împinsă în derizoriu de mass-media aservite ori aflate în pană de subiecte incendiare, activitatea cinegetică din România își erodează, încet dar sigur, demnitatea, importanța și prestigiul..


În esență, aceasta este rațiunea organizării de către Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba, în ziua de 19 iunie 2021, a unui forum pe tema necesarei reforme în cinegetica românească. Independentă fiind, asociația-gazdă inițiatoare reprezintă un model de funcționare modernă și eficientă în ansamblul breslei, ceea ce îi conferă libertate și credibilitate în demersuri. Poate că acesta este și motivul pentru care întrunirea a însumat peste două sute cincizeci de participanți, majoritatea conducători de societăți, asociații și cluburi de profil, dar și exponenți ai crescătorilor de ovine și taurine din Ardeal, interesați în armonizarea intereselor zootehniei cu gestionarea populațiilor de mari prădători a căror protecție irațională în ultimii ani lezează agricultura și însăși economia națională.
De bun augur pentru scopul reuniunii a fost prezența activă și responsabilă a consilierului ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Dl Tamas Jozsef Fodor, și a trei deputați în Parlamentul României, D-na Simona Bucura Oprescu (președinta Comisiei de planificare teritorială din Camera Deputaților), D-na Dumitrița Gliga (secretar al Comisiei juridice din Camera Deputaților) și Dl Gheorghe Nacov (Consul onorific al Bulgariei în România, promotorul proiectului de lege privind vânătoarea la păsările migratoare), conducătorii IPJ, ANSVA ai Gărzii de Mediu și ai Gărzii Forestiere din județul Alba.
AJVPS Alba, organizatoarea dezbaterii, nu a neglijat nici dimensiunea culturală a activității cinegetice, neglijată de liderii de astăzi ai tagmei, evenimentul de la Alba Iulia incluzând în program și susținerea unei remarcabile conferințe („Tradiția vânării ursului din Carpații României, în imagini”) de către Dl Radu V. Mija, apreciat cinegetician și publicist, precum și lansarea cărții „Istoria literaturii cinegetice române” a scriitorului Gabriel Cheroiu.
Este de așteptat ca demersul participanților la reuniune să conducă la luarea unor decizii legislative reparatorii, moderne și eficiente, menite să sincronizeze politica vânătorească din țara noastră, de dorit prin înființarea Autorității naționale care răspunde de activitatea cinegetică, după model european. Acum un aproape un secol, în anul 1923, Legea vânătorii din România, elaborată de cele mai luminate minți ale domeniului, a reprezentat un model pentru multe țări cu tradiție vânătorească incontestabilă. Astăzi, am devenit rizibili prin ridicolul anchilozei și al inerției sistemului.
Felicitări amfitrionilor reprezentați de Dl Vasile Bucur, președinte, și de Dl Felix Bogdan Dragomir, coordonator al activității AJVPS Alba, pentru misiunea asumată, pentru convocarea unui număr impresionant de personalități și factori de decizie și pentru impecabila organizare a forumului. E de sperat ca efortul lor să aibă urmările scontate de toată vânătorimea română cu vederi progresiste.

Gabriel CHEROIU

 

 

Share This:

About Administrator