O CARTE NECESARĂ

O CARTE NECESARĂ
Panorama literaturii cinegetice române nu este una de anvergură istorică, dar reprezintă un segment al culturii naționale care merită investigat și decelat, mai cu seamă că acest demers diacronic nu a făcut, până acum, obiectul unei analize sintetice și sistematice.
Recent apărută, Istoria literaturii cinegetice române constituie o sinteză amplă, revelatoare, dozată de elemente informative solide, o adevarată capodoperă care încununează cu succes sfera tematicii vânătorești în România. Cartea a fost tiparită în condiții de excepție la editura Junimea, fiind o raritate bibliofilă, în ton cu vastul subiect abordat. O recomand cu toată căldura tuturor celor care apreciază un asemenea eveniment editorial. Dupa cum afirma și criticul literar Horia Gârbea: ,,Prețioasa contribuție a lui Gabriel Cheroiu este și o carte vie, lesne de parcurs și plină de neprevăzut”.
Prozator, poet, istoric și critic literar, autorul punctează cu stilul si amprenta unei fineți arhaice, aristocrate, cu parfum de epocă apusă, toate operele apărute pe teritoriul unde viețuiesc vorbitori de limba română, oferind un liant incontestabil în plan mondial al artei vânătorii.
Munca veritabilă de cercetător factologic a scriitorului bucovinean Gabriel Cheroiu surprinde evoluția cronologică a tuturor corifeilor care au creat literatură de calitate în domeniu, dar sancționează și erorile și tentativele unor histrioni care, așa cum specifică scriitorul, stau ,,în umbra clasicilor”. Informația vastă este structurată sub forma unor capitole care, cronologic, punctează evoluția tuturor scrierilor cu tematică vânătorească existente pe teritoriul țării.
Cartea abordează nume sonore din sfera tematică: Ionel Pop, August von Spiess, Constantin Rosetti-Bălănescu, Ion Agârbiceanu, Emil Witting, C. A. V Popescu, M. Sadoveanu, Al. Filipascu, Vasile Cotta, N. Cristoveanu și mulți alții.
Volumul debutează cu un capitol dedicat folclorului, Motivul vânătorii în literatura populară, unde este redată paleta largă de simboluri ale cingeticului prezente în obiceiurile și tradițiile poporului român.
Un consistent și emoționant capitol îi este alocat patronului spiritual al vânătorilor transilvaneni, Ionel Pop, acesta putând fi considerat ,,superlativul absolut în literatura cinegetică română”.
Impactul textelor este unul copleșitor, glazurarea lor făcându-se în limbajul deja cunoscut al scriitorului. Gabriel Cheroiu, trasează într-o manieră unică, plină de originalitate parcursul și conturul de ansamblu al istoricului cinegeticii de la noi, punând accent pe tenta sa artistică, cea care va dăinui peste trecerea timpului.
Lucrare enciclopedică, Istoria literaturii cinegetice române este un garant solid al spiritualității vânătorești din toate regiunile țării, mărturie indiscutabilă că nivelul ascedent al unei culturi autentice tocmai a fost atins și deja este configurat. Este o altă dimensiune a artei vânătorești, surprinsă în scriiturile clasicilor din alte epoci.
În peisajul tot mai arid al literaturii cinegetice a prezentului, alimentat în vod voit de mulți dintre pretinșii cârmuitori ai vânătorimii românesti, cartea aparută susține cu succes existența unui puls vital, fiind o dovadă că încă există speranța unei conversii conceptuale atât de necesare!
Recomand cu toată căldura aceasta a cincisprezecea carte a camaradului Gabriel Cheroiu, ea constituind o adevarată ,,carte de colecție” pentru vânătorii adevărați!
Cartea se poate comanda prin sms (nume și adresa completă), la telefonul 0723713388.
Un salut vânătoresc tuturor și lectură plăcută!

Radu V. Mija

Share This:

About Administrator