O GURĂ DE RAI VÂNĂTORESC

O GURĂ DE RAI VÂNĂTORESC

Locul, care nu reprezintă un simplu punct geografic, ci un spațiu transilvănean vast și pitoresc, este tutelat de culmile Munților Gurghiului și ale Munților Călimani. Povestea acestor meleaguri de o sălbatică frumusețe a înfățișat-o semenilor, în anul 1928, August Roland von Spiess (1864-1953), fost colonel în armata habsburgică și, după 1918, în oștirea română, Directorul Vânătorilor Regale (1922-1939). Patosul cinegetic și darul scrisului, îngemănate, i-au asigurat o meritată notorietate în epocă, printre pasionații de literatură vânătorească de bună calitate. Faptul că lucrările sale, cu o singură excepție, au fost scrise în limba germană, a constituit, fără îndoială, un factor favorizant.
August von Spiess și-a pus semnătura pe coperta cărților ”Gurghiu” (1928), „Vraja Carpaților” (1933), „Vânatul masivului Retezat” (1933), „Cerbul carpatin” (1937), „Șaptesprezece ani pe domeniile de vânătoare ale Casei Regale a României” (1940); cea din urmă, „Din Ardeal la Kilimandjaro – vânători în Africa” (1942), singura tipărită în limba română, a fost rodul expedițiilor întreprinse de către autor pe continentul negru în anii 1936 și 1938, septuagenar fiind.
După apariția cărții de debut, la care ne referim acum – într-un tiraj redus, ceea ce îi conferă, astăzi, calitatea de raritate bibliofilă –, scriitorul Constantin A. V. Popescu remarca faptul că aceasta „pare îmbrăcată în haine de sărbătoare. Pe o copertă vișinie, tipărită în aur, un fruntar de cerb cu o cruce înconjurată de raze. (…) Stau cu capul descoperit și descifrez literă cu literă de pe piatră, căci piatră comemorativă este cartea d-lui Colonel Spiess, așezată pe mormântul celui mai mare vânător român. Pe mormântul neuitatului nostru Rege Ferdinand I, a cărui memorie a dedicat-o.”
Nouă decenii mai târziu, zilele trecute, a fost lansată editia in limba română a cărții, în Sala Oglinzilor a Forumului Democrat al Germanilor din România, sub a cărui egidă s-a tipărit volumul omagial, la inițiativa nepoatei scriitorului, doamna Helga Stein, de către Editura Honterus din Sibiu, în condiții grafice de înaltă clasă.
Cu aproape un secol în urmă, subtitlul „Domeniul regal de vânătoare în trecut și astăzi” era pe deplin acoperitor în privința informației de pe parcursul unei jumătăți de mileniu, în privința Gurghiului. Istorie, legende, dramatice confruntări cu sălbăticiunile, personaje ilustre, dintre care se remarcă împătimitul de vânătoare Prinț moștenitor Rudolf de Habsburg și regii României, de la Ferdinand I până la Mihai I, alături de oameni simpli, călăuze sau aprigi meșteri în răpunerea fiarelor – toate compun, piesă cu piesă, o panoramă care, dincolo de cuvinte, ni se dezvăluie și prin câte un crâmpei zugrăvit de condeiul divin al pictorului și graficianului Venceslav Melka, un îndrăgostit de peisajele și oamenii Ardealului. El este și autorul acuarelei care îl înfățișează pe Nechita Bloșu, vânătorul de urși, de pe coperta întâi a cărții.
Pentru întregirea materialului documentar și în respect față de intenția autorului de a trata subiectul până în contemporaneitate, s-a simțit nevoia elaborării unui capitol distinct, referitor la ultimii nouăzeci de ani ai destinului acestei guri de rai vânătoresc, răstimp marcat de adevărate tribulații politice și sociale. Meritul de a se fi achitat impecabil de această misiune îi revine lui Radu V. Mija, specialist în cinegetică și publicist. Stilul sobru și adaosurile salutare de informații referitoare la meleagurile Gurghiului vânătoresc consonează perfect cu amplul material literar-documentar al lui August von Spiess.
Pe măsura evenimentului, Sala Oglinzilor a fost, în după-amiaza lansării volumului, arhiplină. Am insistat asupra acestei manifestări cultural-cinegetice, pentru că, pe de o parte, reprezintă realmente un mod de exprimare distins a pasiunii pentru vânătoare, dar și, pe de altă parte, o rază de lumină în peisajul arid al preocupărilor tuturor celor ce ignoră, deliberat ori din neputință, latura spirituală a pasiunii noastre

Dr. Gabriel CHEROIU

Share This:

About Administrator