Un smerit omagiu , ,, Caleidoscop Ionel Pop”

Un smerit omagiu ,

,, Caleidoscop Ionel Pop”

 

 

In prag de toamnă, după ce hotarul zilelor dogorâtoare ale lunii lui Secerar a fost trecut către cele mai domoale, ale lui Răpciune, când muntele se pregătește pentru colocviile melodioase ale cerbilor in dezlănțuirea boncăluitului, nu departe de urbea istorică Alba –Iulia, adevărata capitală a vechii provincii, la complexul de vânătoare ,,Lupoaia” a avut loc un eveniment festiv de sublimă încântare, mult așteptat de iubitorii de literatură cinegetică din toată Transilvania.

In firea multor vânători rezidă si dorința de a descoperi frumosul prin lectura aferentă tagmei. De netăgăduit, pământul binecuvântat al Transilvaniei a oferit cei mai de seamă scriitori din domeniul literaturii cinegetice. Atât Transilvania cât si Bucovina au rămas niște nuclee de adâncă cultură si civilizație vânătorească.

Lansarea cărtii ,,Caleidoscop Ionel Pop” a fost si pretextul unui omagiu plin de solemnitate adus memoriei corifeului de platină al spațiului din interiorului arcului carpatic.

Cu ospitalitatea si sprijinul binevoitor al conducerii Asociației județene de vânătoare si pescuit Alba, prin domnii Vasile Bucur (președinte al AJVPS Alba), dr. Felix Bogdan Dragomir (coordonatorul tehnic al asociației), dl. Alin Tudose (vicepreședintele asociației) si mulți alții, am reușit să ne reunim in dimineața zilei de 8 septembrie pentru a cinsti memoria celui care a fost scriitorul Ionel Pop. Acea zi a prilejuit si cea de-a șasea editie a festivalului ,, Ziua vânătorilor si pescarilor din județul Alba”. Tradițiile, buna dispoziție, tonul decent general, reântâlnirile dintre camarazii vechi de vânătoare si pescuit, alimentate din plin de aromele ademenitoare si delicioase ale specialităților regionale, specific vânătoresti si pescăresti, au oferit o atmosferă  unică . 

 

Acest proiect ambițios a fost posibil cu implicarea neostoită a marelui filantrop cultural sibian, vânătorul si camaradul de mare nădejde, Alexandru Bârsan.

Prima ediție a acestei lucrări monumentale a apărut sub coordonarea sa directă cu un aport financiar deloc neglijabil. In condiții de grafică si calitate la cele mai ridicate standarde, tipărită la prestigioasa editură ,,Honterus” din Sibiu, cartea însumează un număr de 214 file pline de originalitate. Toata considerația pentru munca laborioasă, susținută, care a dat naștere acestei valoroase cărți .

In debutul ei, un studiu biobibliografic i-a revenit scriitorului bucovinean, dr. Gabriel Cheroiu, spirit neobosit in crearea si promovarea literaturii dedicate vânătorii si pescarilor.

Confratele A.Bârsan a introdus in capitolele cărții si un capitol descriptiv care prezintă  toate etapele plămădirii inegalabilei reviste,,Carpații” (1933-1947). Biografia revistei ,,Carpații” a fost scrisă de Ionel Pop in anul 1977.

Recunosc, cu toata deferența, am fost onorat mai presus de cuvinte să fiu consultantul de specialitate al acestei lucrări literare de cea mai subtilă finețe. Din momentul in care am citit pentru prima dată textele in manuscris, am putut percepe valoarea literară, documentară si impactul pe care-l vor avea asupra vanătorilor si nu numai.

Scrisă in stilul inconfundabil patentat de Ionel Pop, cartea mai contine un mănunchi de patru nuvele extinse in care poezia si filosofia naturii sălbatice din vremurile demult apuse răzbat peste vămile timpului, astfel si cei din generațiile de azi se pot bucura de savoarea lor.

Etolog autodidact, vânător pasionat după tiparele acelor ,,waidmann” din Europa centrală, Ionel Pop oferă garanția unei lecturi memorabile. Scrise in cel mai cast grai transilvănean, cele patru texte surprind, prin vizualizarea lor, cititorul de orice vârstă si de orice profesie.

Două dintre povestiri (,,La Stâna Stănciuleștilor” si ,,Apa neagră”) sunt marcate de fiorii misterului si au o tentă literară parcă desprinsă din operele lui Byron, H.P. Lovecraft si S.King.  Prima, are ca loc de desfășurare al firului narativ, Alpii Transilvaniei(munții Făgărașului). Un cadru din lumea de sus, in patria caprelor negre, acolo unde ești mai aproape de cer decât de pământ.

Valea Frumoasei, acest ,,topos ezoteric al iluminării si al profețiilor mistice”, cum îl numea dr. Gabriel Cheroiu, apare si ea in nuvelele din carte. O intensă emoție lăuntrică te încearcă când începi sa citești ultima parte al cărții. Sunt evocate locuri, oameni si animale din celălalt revier de vânătoare al scriitorului Ionel Pop, cel din sudul munților Gurghiului, Sovata, Borzonț, Iuhod, către Josenii Ciucului si Gheorghieni.

Toate aceste texte care acum au văzut lumina tiparului in premieră, inițial fiind cenzurate de organele specifice din epoca comunismului, sunt completări inestimabile la opera glorioasă a marelui nostru scriitor. Nimeni nu a reușit să descrie atât de armonios si rafinat vânătoarea din Transilvania si probabil multa vreme Ionel Pop va rămâne reperul cultural suprem al literaturii cinegeticii transilvănene. Venerabilul scriitor ar trebui, pe bună dreptate, să fie numit patronul spiritual al vânătorilor din Transilvania.

Colajul zecilor de fotografii document (oferite de domnii Al. Bârsan, dr. Gabriel Cheroiu, subsemnatul, dl.Sever Lazău, din colecțiile revistei ,,Carpații” si ,,Wild und Hund”) care ilustrează textele, sporesc valoarea acestei capodopere literare.

De fiecare dată când lecturăm ceva scris de Ionel Pop avem certitudinea si garanția absolută a unor momente de reverie, meditație, răgazuri spirituale, elevate si pline de vrajă, care înnobilează arta vânătorii.

Cartea recent apărută este o asigurare si o invitație spre pătrundere intr-o alta lume, cea a vânătorii care se țese după vânătoare. Cea care se încadrează, așa cum mărturisea si Ionel Pop, intre ,,zorii iluziilor si amurgul amintirilor”.

,,Caleidoscop Ionel Pop” este unul dintre cei mai solizi piloni din literatura cinegetică postdecembristă, care ține de conştiinţă, contemplare si sublimă reflecţie spirituală. Este fațeta cea mai luminoasă, cea mai neviciată, a datoriei si venerației venită din străbuni si trecută din generație in generație, viitorului vânătorii din scumpa noastră Transilvania!

De aici, un camaraderesc salut vânătoresc!

Radu V. Mija

Notă:

 Pentru comenzi, trimiteti datele voastre complete (nume, adresa, telefon) la adresa de e-mail: ioan.venator@gmail.comPretul cartii este de 35 de lei.
Mentiune: Din cauza dificultatilor de ordin logistic pe care le-am intampina expediind cate un singur exemplar/comanda, rugamintea ar fi, in masura posibilitatilor, sa va grupati cel putin trei persoane, pentru a comanda minim 3 carti/comanda. In acest fel veti economisi costul de transport, care este 20 de lei / comanda.

 

Share This:

About Administrator